Davut Nuriler Web Sitesi

ADALETİN BU MU? LÂ’HEEYY (!)

Son yüzyıl içerisinde, Balkan savaşları, Birinci dünya savaşı,  İkinci Dünya Savaşı ve Eski Yugoslavya’nın parçalanması sırasında meydana gelen Bosna savaşında Müslüman Boşnak sivil halkına karış açık bir soykırım uygulanmıştır.

Müslüman Boşnak’ların uğradığı sonuncu soykırımdan dolayı, soykırımcıların cezalandırılması için,  ilk defa uluslararası bir imkan ortaya çıkmıştır. Bu imkân Nazilerin Yahudilere uyguladığı soykırımın cezalandırılması sonucunda ortaya çıkmıştır.

Benzer iddia ve deliller ile Bosna Hersek devleti  1993 Eylül ayında Uluslarası Lahey Adalet Divanında Sırbistan-Karadağ devletine karşı soykırım davası açılmıştır. Dava açıldıktan sonra, Srebrenica Soykırımı gibi pek çok olay meydana gelmiş ve delilleri ile birlikte dava dosyasına girmiştir.

Başvuruyu değerlendiren Lahey yargıçları 26 Şubat 2007’de beklenen kararı açıkladı. Mahkemenin aldığı kararlar özetle şu şekildedir:

Mer’i uluslararası hukuka göre Sırbistan devleti, sorumluğu bulunan kişi ve kurumlarıyla soykırımdan sorumlu tutulmamış ve bu sebeple Sırbistan tazminat ödeme yükümlülüğünden kurtarılmıştır,

Bunun yanında, 1995 temmuzunda Srebrenitsa’da meydana gelen soykırım konusunda Sırbistan, BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırma Sözleşmesi‘ne göre soykırımı önleme yükümlülüğünü ihlal ettiği,

Sırbistan, Ratko Mladiç‘in soykırım ve soykırıma iştirak suçlamaları nedeniyle yargılanacağı Eski Yugoslavya için kurulan Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi’ne teslim edilmemesi ve mahkemeyle tam bir işbirliği yapmaması nedeniyle BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırma Sözleşmesi’ne göre yükümlülüklerini ihlal etmiştir,

Yukarıda belirtilen sonuçlar yanında Uluslararası Adalet Divanı, 2007 yılının şubat ayında, Bosna Hersek’in Sırbistan’a karşı açtığı soykırım davasını delil yetersizliğinden reddetmiş, yeni deliller bulunması halinde ise 10 yıl içinde davanın yeniden açılması (yargılamanın iadesi) hakkı tanınmıştı.

Bu yönde yapılan çalışmalar, savaş sırasında soykırıma uğramış sivil halkın gömüldüğü toplu mezarların bulunması, açılması, kimlik tespitleri yapılmış ve yeni deliller elde edilmiştir.

Bosna Hersek ve uluslar arası hukuk alanında faaliyet gösteren uzmanların yoğun çalışmaları ile yeni bir talep oluşturulmuş ve  Divana müracaat edilmiştir.

23/02/2017 tarihinde yapılan müracaat ile ;

Yargılamanın yenilenmesi (revizija tuzbe) talep edilmiştir.

Ancak, Lahey Uluslararası Adalet Divanının Bosna Hersek’in Sırbistan’a karşı soykırım davasının yeniden açılması için yaptığı başvuruyu “usulî bir gerekçeye sığınarak” red etmiştir.

Bu red kararı başta soykırım nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarının tepkisine  ve üzüntülerinin artmasına neden olmuştur.

Bunun yanında Boşnak dünyasının da adalet duygusunu rencide etmiş, mahkemeye güvenin zedelenmesine neden olmuştur.

SÖZKONUSU “BOSNA-MÜSLÜMANLARINA SOYKIRIM” OLUNCA LAHEY’DE  ADALET KALMADI.

Lahey Uluslararası Adalet Divanının Bosna Hersek’in Sırbistan’a karşı soykırım davasının yeniden açılması için yaptığı başvuruyu reddetmesi,  Adalet için mücadele edenlerin yollarını kapatmayacaktır. Aksine, bu yolda çalışanların azmini arttıracaktır.

Adalet sadece Lahey Uluslararası Adalet Divanın vereceği karar ile tecelli etmez. Bu karar ile divan,  Bosna  başta Srebrenitsa soykırımı olmak üzere, insanlığa karşı işlenen tüm suçlara dolaylı olarak ortak olmuş ve adaleti ayaklar altına almıştır.

Tagged in:,