Davut Nuriler Web Sitesi

Basın Bildirisi

Son günlerde Bosna Hersek’te yaşanan olumsuz olaylardan üzüntü ve endişe duymaktayız. Lahey Adalet Divanı tarafından “soykırım” suçu işlediği mahkeme kararı ile sabit olan Milorad Dodik’e bağlı polis güçleri tarafından 1992-1995 yılları arasında sürüldükleri evlerine geri dönen Boşnak mülteciler üzerine Bosna Hersek’te terör estirilmektedir. Tek suçu geçmişte vatanını savunmak olan madalya sahibi savaş gazileri, malulleri yasal hiçbir gerekçe gösterilmeden temel hak ve özgürlükleri yok sayılarak gözaltına alınarak hapse atılmaktadır.

Avrupa’da kurulmuş olan ve faaliyet gösteren yasal sivil toplum kuruluşları (Avrupa Milli Görüş Teşkilatı gibi…) bir kısım terör örgütleri ile ilişkilendirilerek lanse edilmeye çalışılmaktadır.
Türk ve Boşnak toplumu nereden gelirse ve neyi savunursa savunsun terörü kınamakta ve lanetlemektedir.
Dayton Antlaşması ile geri dönüşleri garanti altına alınan Boşnakların, geri dönüşleri bu tür bahanelerle engellenmemelidir. Türkiye ile Bosna Hersek ve Sırbistan arasında gün geçtikçe güçlenen ilişkiler, bu tür uydurulmuş provokasyonlar ile sekteye uğratılmaya çalışılmaktadır.

Bosna – Sırp entitesi başı Milorad Dodik’in hain planları herkesçe malumdur. Kendisi, devletlerarası ilişkiler anlamında, Bosna-Hersek, Hırvatistan ve Sırbistan’da farklı etnisitelere mensup vatandaşlara nefret tohumları aşılamaya çalışmaktadır.

Bu olumsuz propaganda nedeniyle Sancak Bölgesi’nde yaşayan halk etkilenmekte, Sjenica ve Tutin Belediyelerine baskılar sürmektedir. Balkanlardaki her olay mutlaka en ince detayına kadar irdelenmeli, doğru bilgilere ulaşılmalı ve bu bilgilere ulaşıldıktan sonra karar verilmelidir. Önyargı ile hareket edilmemelidir.

Bizlerin görevi ayrışma yerine bütünleştirmeye, birlik, beraberlik ve dostluğa katkı sağlamaktır. Balkanlardaki gelişmeler hepimizi tedirgin etmektedir.

Uluslarası kurumlar gerekli tedbirleri derhal almalıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Tagged in: