Davut Nuriler Web Sitesi

SENİÇE KONFERANSI

1917 yılında Sancak’taki 12 belediye başkanını bir araya getiren Seniçe konferansı,  unutturulmak istenen Boşnak tarihinin en önemli olaylarından birisidir. 1.Dünya savaşı devam ederken kaderlerine sahip çıkmak için bir araya gelen Sancak Bölgesinin Boşnak belediye başkanları ve aydınları, bu buluşma ile bölgeye ve dünyaya yeni bir düzen vermekte olan güçlere bir mesaj vermek istemişlerdir. Ancak verilen mesaj, yeni bir dünya düzeni kuran galip sömürgeci emperyalist devletler tarafından dikkate alınmamış, Boşnaklar ne yazık ki hedeflerine ulaşamamışlardır. Bu tarihi gerçekler o yıllarda kurulan Sırp-Hırvat-Sloven (Yugoslavya)  Krallığı    topraklarında kurulan devletler tarafından Boşnak Milletinin kimliğinin ve tarihinin inkarı sebebiyle, nerede ise bir asra yakın bir süre ile yok sayılmış,  Boşnak milletinin üç nesli, bu önemli olaydan habersiz yaşamıştır.

2015 yılında Yeni Pazar’da SancakBoşnak Milletini temsile yetkili tek organ olan BOŞNAK MİLLİ KONSEYİ hazırladığı bir programla, bu tarihi olayı ilk defa, kamuoyuna ve genç nesillere tanıtarak  önemli bir hizmet yapmıştır. 2017 yılı ise  tarihi SJENİCA Konferansının 100. Yıldönümüne tesadüf etmektedir. Boşnak Milletinin asırlık özgürlük ve insan hakları mücadelesinde SENİÇE KONFERANSI kilometre taşlarından birisidir. Seniçe’de toplanan Boşnak aydınları, o zaman bölgeyi elinde tutan, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu askeri idaresinden Bosna-Hersek ile birleşme taleplerini, dile getirmişlerdi. Bunun gerçekleşememesi durumunda, OTONOMİ istemişler, bu da olmazsa Türkiye’ye göç için yardım talep etmişlerdi. Avusturya-Macaristan’ın, Osmanlı devleti ile birlikte, mağlup tarafta yer alması sebebiyle, bu talepler karşılık bulamamış, savaş sonunda maalesef olabileceklerin en kötüsü gerçekleşmiştir. Bosna ile birleşme mümkün olmamış, çünkü Bosna devletinin asırlar süren varlığı, 1918 de kurulan Sırp-Hırvat-Sloven krallığı tarafından fesh edilmişti. Neticede Boşnak milleti hem Bosna’da hem Sancakta birçok hakkından mahrum kalmış,  ve iyice yalnızlaşmıştır. Otonom idare hakkı, Bosna için bile mümkün olamamışken, Sancak için, gündeme bile gelememiştir. 2015 yılının Ağustos ayında mütevazi bir programla kısıtlı sayıda katılımcı ile gerçekleşen SENİÇE konferansı ile ilgili ilk toplantıdan sonra, 100.ncü yılında  daha geniş kitlelere ulaşacak bir faaliyetle ile ilgili hazırlıklar, 2015 yılından beri devam etmektedir. Hazırlanması düşünülen Program vesilesiyle, unutturulmuş Boşnak tarihinin en önemli olaylarından birisi vesilesi ile Boşnak dünyasını buluşturmuş ve tanıştırmış olacağız.

Türkiye’deki Bosna-Sancak dernekleri Avrupa ve Amerika’daki Boşnak diyasporası ile yapılan temaslar bu programın tüm Boşnak dünyasında, ilgi ile karşılaşacağının ipuçlarını vermektedir. Sancak’taki BOŞNAK MİLLİ KONSEYİ ve Türkiye’deki  Bayrampaşa Bosna-Sancak derneğinin önderliğinde, buluşmanın farklı bir çok kurumdan destek bulacağından şüphemiz yoktur. Ağustos ayında, Sjenica’da düzenlenecek programa tarihçiler Boşnak dünyası ile alakalı edebiyatçı ve fikir adamlarının da çağrılması düşünülmektedir. Boşnak milletinin kronik hastalığı bölünmeler sebebiyle, bir türlü bir araya gelemeyen Boşnak Dünyası için bu toplantının birliğin ve kaynaşmanın sağlanmasına yönelik katkılar vermesi mümkün olacaktır.

2015 yılının Ağustos ayında düzenlenen Seniçe Konferansı’ndan bir kare