Davut Nuriler Web Sitesi

SENİÇE KONFERANSI

1917 yılında Sancak’taki 12 belediye başkanını bir araya getiren Seniçe konferansı, unutturulmak istenen Boşnak tarihinin en önemli olaylarından birisidir. 1.Dünya savaşı devam ederken kaderlerine sahip çıkmak için bir araya gelen Sancak Bölgesinin Boşnak belediye başkanları ve aydınları, bu buluşma ile bölgeye ve dünyaya yeni bir düzen vermekte olan güçlere bir mesaj vermek istemişlerdir. Ancak verilen mesaj, yeni bir dünya düzeni kuran galip sömürgeci emperyalist devletler tarafından dikkate alınmamış, Boşnaklar ne yazık ki hedeflerine ulaşamamışlardır. Bu tarihi gerçekler o yıllarda kurulan Yugoslavya ( SHS Krallığı, SFRJ) topraklarında kurulan devletler tarafından Boşnak Milletinin kimliğinin ve tarihinin inkarı sebebiyle, nerede ise bir asra yakın bir süre ile yok sayılmış, Boşnak milletinin üç nesli, bu önemli olaydan bihaber yaşamıştır.

2015 yılında Yeni Pazar’daki BOŞNAK MİLLİ KONSEYİ hazırladığı bir programla, bu tarihi olayı ilk defa, kamuoyuna ve genç nesillere tanıtarak çok önemli bir hizmet yapmıştır. 2017 yılında, bu tarihi SJENİCA Konferansının 100. Yılını idrak edeceğiz. Boşnak Milletinin asırlık özgürlük ve insan hakları mücadelesinde SENİÇE KONFERANSI kilometre taşlarından birisidir. Seniçe’de toplanan Boşnak aydınları, o zaman bölgeyi elinde tutan, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu askeri yetkililerinden Bosna-Hersek ile birleşme taleplerini, dile getirmişlerdi. Bunun gerçekleşememesi durumunda, OTONOMİ istemişler, bu da olmazsa Türkiye’ye göç için yardım talep etmişlerdi. Avusturya-Macaristan’ın, Osmanlı devleti ile birlikte, mağlup tarafta yer alması sebebiyle, bu talepler karşılık bulamamış, savaş sonunda maalesef olabileceklerin en kötüsü gerçekleşmiştir. Bosna ile birleşme mümkün olmamış, çünkü Bosna devletinin asırlar süren varlığı, 1918 de kurulan Sırp-Hırvat-Sloven krallığı tarafından feshedilmişti. Neticede Boşnak milleti birçok hakkından mahrum kalmış, Sancak ise iyice yalnızlaşmıştır. Otonom idare hakkı, Bosna için bile mümkün olamamışken, Sancak için, gündeme bile gelememiştir. 2015 yılının Ağustos ayında mütevazi bir programla kısıtlı sayıda katılımcı ile gerçekleşen SENİÇE konferansı ile ilgili ilk toplantıdan sonra, 100.ncü yılında çok daha geniş kitlelere ulaşacak bir faaliyetle ile ilgili hazırlıklar, 2015 yılından beri devam etmektedir. Hazırlanması düşünülen Program vesilesiyle, unutturulmuş Boşnak tarihinin en önemli olaylarından birisi vesilesi ile tüm Boşnak dünyasını buluşturmuş ve tanıştırmış olacağız.  Ayrıca Bosna-Hersek, Sancak ve diyasporada vatanını merak eden, bir çok yeni nesil Boşnak genci tarihini öğrenme fırsatı bulacaktır.

Türkiye’deki Bosna-Sancak dernekleri Avrupa ve Amerika’daki Boşnak diyasporası ile yapılan temaslar bu programın tüm Boşnak dünyasında büyük bir ilgi ile karşılaşacağının ipuçlarını vermektedir. Sancak’taki BOŞNAK MİLLİ KONSEYİ ve Türkiye’deki  Bayrampaşa Bosna-Sancak derneğinin önderliğinde, buluşmanın farklı bir çok kurumdan destek bulacağından şüphemiz yoktur. Ağustos ayında, Sjenica’da düzenlenecek programa tarihçiler, Boşnak dünyası ile alakalı edebiyatçı ve fikir adamlarının da çağrılması düşünülmektedir. Boşnak milletinin kronik hastalığı bölünmeler sebebiyle, bir türlü bir araya gelemeyen Boşnak Dünyası için bu toplantının birliğin ve kaynaşmanın sağlanmasına yönelik katkılar vermesi mümkün olacaktır.