Davut Nuriler Web Sitesi

Etiket: Sancak tarihi

Toplam 3 Yazı

SANCAK’IN ASIRLIK HAK MÜCADELESİ

Balkanlar,  Orta  Doğu ve Kafkaslar gibi, dünyanın savaş  ve krizlerle anılan  bölgelerinden biridir. Bölgede asırlar süren Osmanlı hakimiyeti döneminde çok kültürlü ve çok dinli yapının aynen korunduğunu bir kere daha hatırlatmak gerekir. Osmanlı idaresinin sürdüğü  zamanlar boyunca  Avrupa-Hırıstiyan dünyasi ile Osmanlı-İslam dünyası savaş ve mücadelelerini balkanlarda yapmıştı, bölge ne yazık

Devamını Oku

“SANCAK’IN ASIRLIK HAK MÜCADELESİ” yayında!

(ARKA KAPAK YAZISI) Bu eser, Balkan Yarımadası’nda, 20. asırda olaylara bizatihi şahitlik eden ve Türkiye-Balkan devletleri arasındaki siyasi olaylarda aktif rol oynayan birinin kaleminden gelişmelere eleştirel ve çözüm odaklı bir yaklaşım esas alınarak hazırlanmıştır. Balkan Yarımadası, 19. asırdan itibaren, kölecilik ve sömürgecilikle kapitalistleşip zenginleşen, yeni coğrafyalarda pazar arayan, Osmanlı’yı Avrupa’dan

Devamını Oku

20 KASIM SANCAK GÜNÜ’NÜ ANMAK VE ANLAMAK

Evliya Çelebi, seyahatnamesinde Yeni Pazar’ın güzelliklerini anlatırken, içinden 7 akarsuyun aktığı şehir, diye bahseder. 1665 yılında buraya gelen Evliya Çelebi o zaman şehirde, 1100 dükkan, 3.000’den fazla ev ve gelip geçen yolcu ve tüccarların konaklaması için 7 adet hanın varlığından bahseder. Batıya giden İpek Yolu’nun önemli uğrak ve ticaret merkezlerinden

Devamını Oku